دانلود فایل ورد و پی دی اف کتاب کمیاب بعد ناشناخته


دانلود فایل ورد و پی دی اف کتاب کمیاب بعد ناشناخته

دانلود فایل ورد و پی دی اف کتاب کمیاب بعد ناشناخته

فایل ورد کتاب بعد ناشناخته

مناسب برای مقاله ها و پایان نامه های دانشگاهی

فایل ورد کتاب بعد ناشناخته انسان

اسراری را بیان میکند . . .

این نوشته محصول پرسش های عدیده ای است که من در طول عمر از خود کرده ام. هر کسی کم و بیش این سوال ها را از خود می کند. بعضی ها به جواب هایی می رسند که به یکباره مسیر زندگی آن ها را عوض می کند. برخی دیگر به نیز جواب ها را برای خود نگاه می دارند و آنرا از اسرار می شمارند .اما رسیدن به این جواب ها حق هر انسانی است و هر که درجه فهم و آگاهی و نبوغش بیشتر باشد نظرش صائب تر بوده و راه حیات را بر انسان ها روشن تر می کند. اینجاست که پیامبران ,فلاسفه و عرفا نسبت به افراد عادی از انتیاز بیشتری در آگاهی برخوردار هستند. کار بهتر این بزرگان رسیدن به چراها و جواب دادن به سوالات گوناگون ذهن بشر است.
من هم جرات کرده ام جواب های خود را از لابه لای گفته های رهبران فکری و ذهنی بشر بیرون بکشم.این سوالات در طول زندگی آنقدر فکر مرا به خود مشغول داشته اند که برای خلاص شدن از آن ها چاره ای جز تحقیق و نوشتن این مطلب نداشتم.انسان درمانده و نومید امروزی که گرفتار لحظات جانکاه و ملال آور حیات خود از یک طرف و دستخوش ناملایمات , جنگ, فقر, بیماری و فشار نظام های دیکتاتوری از سوی دیگر شده است, جواب سوال های خود را در جایی غیر از کرۀ خاکی خود و مکاتب فکری و فلسفی آن جست و جو می نماید, زیرا اگر آن ها جوابی داشتند بشر را از این سرگردانی نجات می دادند. ما باید جواب خودمان را در جایی غیر از محیط اطراف خودمان جست و جو نماییم.
این مکان جهان معرفت و اندیشه انسان است. این مکان همان جایی است که ما ازآن به بعد ناشناخته حیات تعبیر نموده ایم. یعنی جهان اندیشه, شعور و خلاصه جهان "روح" ما.
این دنیایی است که ابعادش به کلی با ابعاد جهان فیزیکی و ملموس ما تفاوت داشته و نشاخت کامب آن در حال حاضر میسر نیست, اما تحقیق دربارۀ آن و شناخت این جهان بیگانه زندگی انسان های خاکی را دچار انقلابی بزرگ خواهد کرد.
طبیعی است که نه این نوشته و نه کارهای بعدی من باز جواب قاطعی به پرسش ها و معماهی مطروح نیست, بلکه گامی است بسیار کوچک برای معرفی بخش ناشناخته حیات انسان تا شاید این معرفی مقدمه شناخت بخش تاریک ذهن و حیات انسان باشد.ما نیز همانند دیگران باز با این سوال نشوته خود را آغاز می کنیم:
که انسان چیست؟ سوالی که بشر از بدو پیدایش معرفت از خود کرده است و هر وقت که آنرا مطرح کنیم باز تازه است. انسان یک حیوان تکامل یافته است؟ یا یک سازمان بسیار پیچیده باگذشتۀ ناشناخته و آیندۀ اسرارآمیز؟
آیا انسان یک حیوانی است که به وسیلۀ موجودات پیشرفتۀ کهکشان های دیگر یاری شده است تا به تکامل حاضر برسد یا یک موجود متفکری است که در اثر تصادف و ترکیبات شیمیائی محیط به شناخت امروزی دست یافته و حیات وی چیزی جز یک تصادف نبوده است؟ آیا انسان طبق گفتۀ مذاهب و مکاتب عرفانی یک نیمۀ خداست که خداوند او را به صورت خویش آفریده تا نشانی و پرتویی از وجود خود را در عالم هستی ظاهر کند؟ یا انسان فقط یک ماشین مادی است که بدون دستور گرفتن از جائی آزادانه حاکم بر سرنوشت خود بوده و هرچه می کند خود اوست و در عالم هستی و کائنات تنهاست؟ سلطان کیهان بوده و باید تنهای تنها راه تکاملی خود را تا بی نهایت با دست خود بپیماید؟ یا انسان موجودی نحیف و ضعیف از سلسله موجودات پیشرفته ایست که در کائنات وجود دارند و تازه در جادۀ ترقی افتاده و وجودهای باهوش و بسیار متفکری مواظب رفتار و سرنوشت او هستند و در کل سرنوشت او سهیم می باشند؟
ما در این نوشته از نظریات بزرگترین روح شناسان, عرفا, فلاسفه و دانشمندان علوم تجربی غرب و بزرگان فلسفی شرق کمک گرفته ایم. در واقع نگاه مجددی است به مسئلۀ متافیزیک و بررسی ناشناخته ها از دو دیدگاه علم و فلسفه.
انسانی که به طرح آفرینش فکر کرده و چشمان خود را باز نموده و برای یک لحظه به دور و بر خویش و عالم هستی می نگرد, همچون طفلی است که تازه به به اهمیت اشیاء اطراف خود پی برده و راجع به آنها سوال می کند. اما روزی که بزرگ شدیم یعنی بیدار شده و به نیروهایی دست پیدا کنیم که واقعیت ها را آنطور که هست درک نماییم به افکار حاضر خود خواهیم خندید, همچنان که کپرنیک و گالیله به هیئت بطلیموس و ستاره شناسی یونان باستان خندیدند. امروزه فیزیک هسته ای و تکنولوژی پیشرفتۀ آن به فیزیک جراثقالهای قرون وسطایی چنان می نگرد که انسان قرون آینده به تکنیک امروز ما. انسان راه درازی در پیش دارد. ناشناخته های بسیاری در مقابل اوست و هر ساعت که بگذرد کشف جدیدی می کند و همین شناخت اسرار زندگی و هستی است که به حیات ما مفهوم زیبایی می بخشد, زیرا ما نمی دانیم و روزی که بدانیم خوشبختی , سعادت و بزرگی انسان آغاز می شود.
ما برای تحقیق در مجهولات ذهنی انسان روش نقد تجربی را برگزیده ایم. نقدی که بر پایۀ تجربه است. این نقد ماوراء طبیعت را از شکل ذهنیت محض و عقل مجرد خارج ساخته و هر نقدی را از دیدگاه شناخت تجربی آن دنبال می کند. این روش می تواند برای مطالعۀ علوم ماوراء طبیعی متدی محسوب شود که به وسیلۀ آن علم تجریدی را وارد حیطۀ تجربه نماید.
هر فرضیه و دکترینی را تا به صورت تئوری در نیامده نمی توان قبول کرد حتی تئوری را نیز نباید چشم بسته پذیرفت. زیرا اینکار مغز را تنبل بار می آورد و کار تحقیق فقط به عده ای خاص محدود شده و بقیه به طور تعبدی مسایل عنوان شده را می پذیرند. هر کس باید به دنبال کشف حقیقت برود و بعد از تحقیق , فرضیه یا تئوری را قبول نماید.
هدف غائی من از نوشتن این کتاب شناخت بعد ناشناختۀ زندگی انسان است که ما آن را جهان روح می نامیم. امروزه بسیاری از فیزیکدانان بر طرح تئوری دستگاه چهاربعدی روح که چیزی جدا از جهان چهاربعدی ماده است, تاکید بسیار می کنند که به اندیشه و روح انسان به عنوان یک انرژی متفکر حیاتی وجود ملموس بخشیده و همچون ماده که در زمان و مکان معینی فضای خاصی را به خود اختصاص می دهد روح و اندیشه نیز زمان و مکان و جهان چهاربعدی خاص خود را خواهد داشت. ما ورود به این تئوری را به نوشته های بعدی موکول کرده ایم. ما به دلیل اهمیتی که روح و بقای آن برای ما انسان ها دارد و اثبات زندگی پس از مرگ می تواند در رفتار و سرنوشت تک تک افراد تاثیر داشته باشد و کهنه ترین معمای حل نشدۀ انسان است, کوشش کرده ایم تا حد امکان به این سوال که آیا شخصیت انسان پس از مرگ باقی است یا خیر جواب بدهیم.

امروزه به زعم بزرگترین روح شناسان و دانشمندان معاصر علم از پاسخ دادن قطعی در این مورد نفیا" یا اثباتا" سرباز می زند, زیرا آن را خارج از حیطۀ اقتدار خود می داند. ولی امروزه نه تنها روح شناسان و فلاسفه بلکه فیزیکدانان و پزشکان نیز به این موضوع علاقه نشان داده اند و موسسات و سازمان های علمی زیادی در تمام دنیا به تحقیق در این باره پرداخته اند و بسیاری از متفکرین می گویند که قرن بیست و یک میلادی قرن "روح" خواهد بود.
من اگرچه حقوقدان هستم و با قانون سر و کار مداوم داشته و قاعدتا" باید بدان امور بپردازم اما دانش اجتماعی داشتن دلیل نیست که ما از پرداختن به اموری که حق هر انسانی است ممنوع باشیم خاصه اینکه شناخت حقیقت تنها در انحصار گروه خاصی نیست.
در کنار تحقیقات علمی, علمای علوم باطنی و عرفاء نیز دارای تجارب بسیار ارزنده ای بوده که در این راه بشریت را می توانند کمک نمایند. اگر شخصیت انسان پس از مرگ باقی باشد, جدل ها و مباحثات ضد و نقیض مادیون و روح گرایان هیچ تاثیری در آن نخواهد داشت. درست مانند اینکه دو گروه با جدل منطقی بخواهند وجود حیات در سیارات دیگر را ثابت نمایند. با هست یا نیست . و این تنها در سایه تحقیق و کوشش دانشمندان و گذشت زمان ثابت خواهد شد. اگر حیات باشد یا نباشد تئوری ها و جدل های ما تاثیری در بود و نبود آن نخواهد داشت . روح نیز چنین است و فقط باید از تحقیقات , تجارب و کار و کوشش دیگران بهترین بهره را برای شناخت حقیقت برد و تنها شناخت حقیقت است که به معنای واقعی انسان را سعادتمند می نماید, زیرا اگر بنی نوع بشر بداند که مرگ پایان همه چیز نیست آن وقت به زندگی به طرز دیگری نگریسته و حیات و دستگاه خلقت برایش بسیار باشکوه تر و عالیتر جلوه گر می شود.


مبلغ واقعی 4,000 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 3,600 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۴ دی ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 40

برچسب های مهم

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم ((آموزش صفر تا صد کسب درآمد بالای 45 میلیون تومان ماهانه، پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته، حلال شرعی، کاملاً واقعی)) *نکته مهم* لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت ...

آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 51 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با ...

دانلود کتاب انسان خردمند :تاریخ مختصر بشر اثر

دانلود کتاب انسان خردمند :تاریخ مختصر بشر اثر

نام کتاب :انسان خرمند نام اصلی : (تاریخ مختصر بشر) קיצור תולדות האנושות نوشته : یووال نوح هراری ترجمه : محسن مینوخرد - نیک گرگین تاریخ انتشار : ۲۰۱۱ تعداد صفحات : 607 صفحه -کامل- نسخه تایپ شده فهرست : فصل اول : موجودی بی اهمیت فصل دوم : درخت دانش فصل سوم : یک روز از زندگی آدم و ...

افزایش سایز آلت تناسلی به روش Big Size

افزایش سایز آلت تناسلی به روش Big Size

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! آیا از کوچکی آلت خود رنج میبرید؟ آیا زودانزالی دارید؟ آیا میخواهید یک بار برای همیشه مشکلات جنسی خود را رفع کنید؟ آیا میخواهید قدرت جنسی خود را افزایش دهید؟ در اين ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 50 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf

دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf

معرفی کتاب:(دانشنامه اساطیر جهان) نویسنده:رکس وارنر مترجم:ابوالقاسم اسماعیل پور تعداد صفحات:455 زبان کتاب:فارسی حجم فایل:655مگابایت کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures - بر اساس

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures - بر اساس

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures بر اساس کتاب پاتریشیا اکرت و لیندا لی Patricia Ackert, Linda Lee منبع عمومی درس زبان انگلیسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شامل 166 صفحه با فرمت pdf فصل اول : حیوانات فصل دوم : چگونه؟ چرا؟ فصل سوم : گیاهان فصل چهارم : موسیقی فصل پنجم : کار و ...

آموزش جامع افزایش طبیعی سایز آلت تناسلی

آموزش جامع افزایش سایز آلت تناسلی مردان به روش نچرال پنیس آیا از کوتاهی سایز آلت خود رنج میبرید؟ آیا این موضوع باعث شده احساس سرافکندگی کنید؟ آیا اعتماد به نفس خود را در رابطه از دست داده اید؟ آیا به دنبال راهی برای افزایش سایز آلت خود هستید؟ ...

تایپ و ترجمه در منزل با درآمد بالا

تایپ و ترجمه در منزل با درآمد بالا

فایل استخدام تایپیست و مترجم با درآمد بالا ویژه دانشجویان و زنان خانه با پورسانت عالی,این فایل شامل7سایت غیرحضوری استخدام مترجم و تایپیست میباشد و بهترین ومعتبرترین سایت ها رو برای کار تایپ و ترجمه نیروکاری جذب میکند بدون نیاز به دانش فنی,کار به صورت غیرحضوری خواهد بود, ...

دانلود قالب آماده پلاک خودرو

دانلود قالب آماده پلاک خودرو

لینک دانلود و خرید محصول در پایین همین صفحه فرمت فایل: WORD تعداد صفحات : 1 قابل ویرایش و آماده چاپ اخیراً در شهرهای شاهد تردد خودروهای بدون پلاكی هستیم كه مالكان آنها، این خودروها را از خودروسازان داخلی و یا نمایندگیهای برندهای وارداتی تحویل گرفته اند. این خودروهای ...

دانلود کتاب زنان زیرک فایل pdf

دانلود کتاب زنان زیرک فایل pdf شری آرگو دانلود کتاب pdf زنان زیرک نوشته شری آرگو : این کتاب را می توانید هم اکنون از این سایت دانلود نمایید. بنا به درخواست های زیاد علاقه مندان به این کتاب زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ شناسانه درباره روابط ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

مجموعه سوالات آزمون خودارزیابی سلامت

مجموعه سوالات آزمون خودارزیابی سلامت

سوالات آزمون همگام مجموعه سوالات آزمون خودارزیابی سلامت روانی-رفتاری 98-97 این پرسشنامه کاملا تایپ شده و دارای کادربندی میباشد. همچنین این پرسشنامه شامل 6 فصل میباشد .که مشخصات هر فصل بشرح ذیل میباشد: فصل اول 159 سوال فصل دوم 39سوال فصل سوم 23سوال فصل چهارم 24سوال فصل پنجم ...

دانلود کتاب صوتی انسان خردمند :تاریخ مختصر بشر

دانلود کتاب صوتی انسان خردمند :تاریخ مختصر بشر

نوع فایل : MP3 صوتی قابل پخش در موبایل،تبلت،کامپیوتر،ماشین و ... نام اصلی : (تاریخ مختصر بشر) קיצור תולדות האנושות نوشته : یووال نوح هراری ترجمه : محسن مینوخرد - نیک گرگین تاریخ انتشار : ۲۰۱۱ زمان کل : 22 ساعت نمونه فایل صوتی : برای پخش روی آن اشاره کنید فهرست : فصل اول : ...

تقویم نجومی سال 98

تقویم نجومی سال 98

دانلود تقویم نجومی سال 1398 تقویم ازدواج، زناشویی، تقویم قمر در عقرب، جفت شدن دو ستاره روزهای قمر در عقرب سال 1398 تقویم نجومی 98 چیست و به چه دردی می خورد: تقوم نجومی با طالع بینی اسلامی برای شما مشخص می کند که کدام روزها برای کدام کارها خوش یمن (سعد) است و کدام روزها برای ...

دریافت فایل : تقویم نجومی سال 98
مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب صوتی زندگی خود

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب صوتی زندگی خود

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر ژانت کلوسکو و جفری یانگ مترجم حسن حمیدپور و ناهید گلی زاده شامل37 فایل mp3 در صورت سوال یا مشکل در خرید با شماره موبایل 09921717516 تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ یا تلگرام به 09164520312 پیام بدهید درخواستهای ...

دانلود حل المسائل فارسی شیمی عمومی ۱ چارلز

دانلود حل المسائل فارسی شیمی عمومی ۱ چارلز

عنوان فایل : حل المسائل شیمی عمومی 1 مورتیمر + نمونه سوالات نوع فایل : pdf پی دی اف حجم فایل : 60 مگابایت تعداد صفحات : 476 زبان : فارسی برای دانلود با 50% تخفیف این فایل روی لینک زیر کلیک کنید دانلود حل المسائل فارسی شیمی عمومی ۱ چارلز مورتیمر ترجمه ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

راهنما و خلاصه درس روانشناسی در قرآن (آموزه ها و

راهنما و خلاصه درس روانشناسی در قرآن (آموزه ها و

راهنما و خلاصه درس آموزه های روانشناسی در قرآن (آموزه ها و مفاهیم) بر اساس کتاب محمد کاویانی منبع رشته روانشناسی پیام نور شامل 108 صفحه با فرمت pdf فصل اول : کلیات فصل دوم : مبانی روانشناسی در رهیافت قرآنی فصل سوم : احساس، ادراک و شناخت فصل چهارم : انگیزش در قرآن فصل پنجم ...

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید نوشته احمد متقی پور - مبین متقی پور ...

کتاب PDF توانبخشی گروه های خاص (افراد با نیازهای

کتاب PDF توانبخشی گروه های خاص (افراد با نیازهای

کتاب PDF توانبخشی گروه های خاص (افراد با نیازهای خاص 1) - اثر علی اصغر کاکو جویباری و اعظم شریفی - رشته علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور اثر علی اصغر کاکو جویباری و اعظم شریفیمنبع درس افراد با نیازهای خاص یک (1) رشته روانشناسیو همچنین منبع درس روانشناسی و آموزش ...

حل مساله مبانی و روشهای عمومی حسابداری(نشریه 101)

حل مساله مبانی و روشهای عمومی حسابداری(نشریه 101)

راهنمای حل مساله کتاب مبانی و روشهای عمومی حسابداری(نشریه 101سازمان حسابرسی) فرمت این محصول PDF می باشد 177 صفحه حل مساله مبانی و روشهای اصول حسابداری نشریه (۱۰۱)/ مولفان عبدالحسین طالبی‌نجف‌آبادی، نرجس کمالی‌کرمانی این مجموعه مشتمل بر ۹۴۷ سوال چهارگزینه‌ای ...

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب 707 رياضي عمومي 1

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب 707 رياضي عمومي 1

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب 707 رياضي عمومي 1 حسين فرامرزي pdf شامل707 مسئله حل شده از دانشگاه هاي شريف و تهران و امير کبير و علم و صنعت کتاب 707 رياضي عمومي 1 حسين فرامرزي pdf 707 مسئله حل شده از دانشگاه هاي شريف، تهران، امير کبير، علم و صنعت، آزاد تهران و ...

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال - فرصت ویژه : تخفیف 80 درصدی فقط برای این چند روز - افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی آیا می خواهید مشکلات جنسی شما برطرف شود و لذت بیشتری را ...

حل المسائل کتاب دینامیک مریام - ویرایش هفتم

حل المسائل کتاب دینامیک مریام - ویرایش هفتم

حل تمرین کتاب دینامیک مریام - ویرایش هفتم (نسخه SI) نویسندگان: J. L. Meriam و L. G. Kraige مجموعه حاضر شامل حل تمارین فصل های 1 تا 8 کتاب مکانیک مهندسی - دینامیک مریام - ویرایش هفتم به همراه حل تمارین پیوست B کتاب است.حل تمرین حاضر هم شامل حل تمارین زوج و هم حل تمارین فرد است. فایل های PDF حل ...

دانلود رایگان کتاب وضعیت آخر تامس هریس pdf

دانلود رایگان کتاب وضعیت آخر تامس هریس pdf

کتاب(وضعیت آخر)نوشته تام آ. هریس، احد از معروفترین و قدیمیترین کتابهای روانشناسی است که توسط اسماعیل فصیح به پارسی ترجمه شده است. (وضعیت آخر)تمام این کتاب حول شش کلمه شکل گرفته است: کودک، بالغ، والد، خوب، بد و بازی. (وضعیت آخر)تام هریس کتاب خویش را با تمثیل ضبط صوت آغاز میکند و ...

خلاصه کتاب درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی رضا

خلاصه کتاب درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی رضا

دانلود خلاصه کتاب درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی pdf جزوه و خلاصه کتاب درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی تالیف رضا طهماسبی __________________________ نکات مهم، کلیدی ****** جامع + کامل +خلاصه+ کاربردی ****** معرفی ...

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی+ تست pdf خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی نوشته دکتر حسن درویش - دکتر محمد رسول الماسی فرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فروش محصولات آموزشی | مقالات و پایان نامه" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما